Verkstad för bilar / MC

Vi har uppvärmda lokaler som passar som bilverkstad och/
eller uppställnings/mekarplats för MC, bilar, husvagnar och
husbilar. OBS! De två lokaler vi har kvar har 3 respektive 5 meter höga portar. Se beskrivning under flik "Lager/Verkstad".