Verkstad för bilar / MC

Vi har uppvärmda lokaler som passar som bilverkstad och/
eller uppställnings/mekarplats för MC, bilar, husvagnar och
husbilar. OBS! Alla portar har höjden 3 meter.