Kärda Industriautomation AB

2018-12-01

Kärda Industriautomation AB arbetar med legotillverkning och har
hyrt lokaler temporär för att i Juni 2019 flytta in i en av våra nyrenoverade lokaler på 108 kvm