Hyresytor

Vi har ett par lokaler kvar som är tomma där vi har möjlighet att utforma dem enligt dina önskemål. Du kan hyra med eller utan inredning
så som kontorsmöbler, lagerhyllor och stallage. Fiber finns tillgängligt för snabb och stabil uppkoppling.

Kontakta oss så utformar vi lokalen som du vill ha den!